โบสถ์โออุระเท็นชูโด เป็นโบสถ์คริสเตียนที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่นซึ่งถูกสร้างขึ้นเมื่อปี 1865 โดยชาวอังกฤษค่ะ โบสถ์สไตล์ยุโรปที่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน ตั้งอยู่ที่จังหวัดนางาซากิ ต่อมามีการบูรณะเปลี่ยนมาใช้อิฐแดงในการก่อสร้างแต่ยังคงรูปทรงและโครงเหมือนเดิม มีร้านขายของที่ระลึกมากมายขายอีกด้วยค่ะ นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปชมความงดงามได้ค่ะ

Leave a Reply