ธรรมชาติ

Oshino Hakkai

By March 10, 2016 No Comments

หมู่บ้านน้ำใสที่คนไทยเรียกกัน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวกึ่งอนุรักษ์กึ่งธรรมชาติที่มีชื่อเสียงในเรื่องของบ่อน้ำที่ใสจนมองเห็นก้นบ่อครับ โอชิโนะฮักไก ประกอบด้วยบ่อน้ำเล็กๆแปดบ่อที่รองรับน้ำผุดจากทางน้ำใต้ดินหลายสายในบริเวณภูเขาฟูจิและอาณาบริเวณใกล้เคียง ต้นทางของทางน้ำแห่งนี้ สามารถโยงไปได้ถึงบนยอดเขาฟูจิ ซึ่งน้ำที่มาลงที่ปลายทางก็คือหิมะที่ละลายและซึมลงจากยอดมาตามทางน้ำใต้ดินครับ อาณาบริเวณรอบๆบ่อน้ำทั้งแปดก็จะมีร้านค้า ร้านอาหารของกินเล่น ร้านขายของฝากรวมตัวกันอยู่ครับ
แม้จะไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวแนวธรรมชาติ100% แต่ทำออกมาได้ดี การอนุรักษ์สภาพแวดล้อมทำได้ค่อนข้างดี เป็นสถานที่ๆทั้งสวยและมีอะไรให้ทำหลายอย่างครับ

Leave a Reply