สวนสัตว์

(Umitamago) Oita Marine Palace Aquarium

By February 10, 2016 No Comments

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำอุมิทะมาโกะ ตั้งอยู่ที่จังหวัดโออิตะ บริเวณริมทะเล โดยแบ่งพื้นที่เป็นโซน outdoor และ indoor จัดแสดงสัตว์น้ำและพืชน้ำหลากหลายสายพันธุ์จำนวนมาก ทั้งที่อยู่ในน้ำเค็มและน้ำจืด ภายในโซน indoor จะมีอุโมงค์แก้วขนาดใหญ่ให้เราเดินลอดผ่านอุโมงค์เพื่อชมฝูงปลาเล็กใหญ่ได้อย่างใกล้ๆ และจะมีโซนที่จัดเป็นตู้กระจกแบบครึ่งวงกลม มีที่นั่งให้พักผ่อนพร้อมกับชมฝูงปลาที่แหวกว่ายอยู่ในตู้กระจกขนาดใหญ่ค่ะ ส่วนในโซน outdoor จะมีโชว์น่ารักๆจากเหล่าปลาโลมา แมวน้ำ และแพนกวินค่ะ

Leave a Reply