gal2007_01_l

นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1981 ที่ภูเขาไฟฟูจิ บริเวณทะเลสาบคาวากุจิโกะ ในช่วงปลายฤดูร้อน จะมีการจัดเทศกาลลอยโคมไฟ หรือเทศกาลโอบ้ง เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อบรรพบุรุษผู้ล่วงลับ มีผู้คนมากมายที่ส่งคำอธิฐานและรำลึกถึงบรรพบุรุษและเหล่าคนที่พวกเขารักผ่านเทศกาลนี้ ถือว่าเป็นพิธีที่สะท้อนเห็นถึงความกตัญญูต่อผู้ที่ล่วงลับไปแล้วของชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างดี

gal2013_02_l
แสงจากโคมไฟกว่าหนึ่งพันดวงที่มีคำอธิฐานเขียนเอาไว้ ทำให้ทะเลสาบที่เงียบสงบแห่งนี้ได้เปล่งประกายไปด้วยแสงไฟจากโคมของเทศกาลโอบ้ง

ผู้ที่มาร่วมงานสามารถรับโคมที่บูธจัดงาน พร้อมทั้งเขียนคำอธิฐานได้ตั้งแต่เวลา 16.00 – 19.30 น. และที่บูธมีเปิดการบริจาคเงินเพื่อนำไปช่วยเหลือชุมชนในท้องถิ่นอีกด้วยค่ะ

gal2012_08_l

กำหนดการ:

วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2017
 – เตรียมโคมไฟ 16.00 – 19.30 น.
 – ลอยโคมไฟ 16.00 – 20.00 น.
 – พิธีเริ่ม 18.30 – 19.00 น. *พิธีโชเมียว (การสวดมนต์ของญี่ปุ่น) และการแสดงดนตรีออเคสตร้า

การเดินทาง:
– ป้ายรถบัสที่ 1 สาย Kawaguchiko – Kawaguchiko Shizen Seikatiu Kan
ขาไป จากสถานี Kawaguchiko ลงที่สถานี Kawaguchiko Shizen Seikatiu Kan
12.45 / 13.00 / 13.15 / 13.30 / 13.45 / 14.00 / 14.15 / 14.30 / 14.45 / 15.00 / 15.15 / 15.30 / 15.45 / 16.00 / 16.15 / 16.30 / 16.45 / 17.00 / 17.15 / 17.30 / 17.45
ขากลับ จากสถานี Kawaguchiko Shizen Seikatiu Kan ลงที่สถานี Kawaguchiko
14.57 / 15.12 / 15.32 / 15.42 / 15.57 / 16.12 / 16.32 / 16.42 / 16.57 /17.12 / 17.32 / 17.42 / 17.57 / 18.12

– ป้ายรถบัสที่ 5 สาย Kawaguchiko – Kawaguchiko Shizen Seikatiu Kan ไม่แวะจอด
ขาไป จากสถานี Kawaguchiko ลงที่สถานี Kawaguchiko Shizen Seikatiu Kan
16.00 / 17.20 / 17.40 / 18.20 / 18.40 / 19.00
ขากลับ จากสถานี Kawaguchiko Shizen Seikatiu Kan ลงที่สถานี Kawaguchiko
18.35 / 19.00 / 19.40 / 19.50 / 20.00 / 20.10 / 20.20 / 20.30

– ป้ายรถบัสที่ 5 สาย Petit Pention Village – Akebono Sou Mae
ขาไป จากสถานี Kawaguchiko ลงที่สถานี Akebono Sou Mae
15.03 / 17.03 / 18.03
ขากลับ จากสถานี Akebono Sou Mae ลงที่สถานี Kawaguchiko
16.04 / 17.50 / 18.50

*เวลารถบัสอาจมีการเปลี่ยนแปลง
*มีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำอยู่ที่สถานีรถไฟคาวากูชิโกะ
*รถบัสราคาเที่ยวละ 480 เยน

Leave a Reply