ธรรมชาติ

Mount Osore

By March 2, 2016 No Comments

ภูเขาโอะโซเระซัง ตั้งอยู่ที่จังหวัดอาโอโมริ ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1ใน 3ของภูเขาศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่ตั้งของวัดโบไดจิ ภูเขาแห่งนี้มีลักษณะโดดเด่นตรงที่มีภูมิทัศน์แปลกตา เนื่องจากเกิดการระเบิดของภูเขาไฟ และมีกลิ่นกำมะถันที่ลอยฟุ้งอยู่ทั่ว บริเวณพื้นดินเป็นสีเทาแห้งแล้ง รอบๆบริเวณพื้นที่ภูเขาจะมีรูปปั้นจิโซะ กองก้อนหินและกังหันหลากสี ทำให้บรรยากาศที่นี่ดูลึกลับ นอกจากนี้สถานที่แห่งนี้ยังถูกเรียกว่าสถานที่เชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์และวิญญาณด้วยค่ะ

Leave a Reply