ธรรมชาติ

Mount Aso

By February 26, 2016 No Comments

ภูเขาไฟอะโซะ เป็นหนึ่งในจุดท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของภูมิภาคคิวชู เป็นภูเขาไฟที่ยังไม่ดับขนาดใหญ่อยู่ใจกลางเกาะคิวชูในจังหวัดคุมาโมโตะ ซึ่งมีขนาดใหญ่กินพื้นที่กว่า 100กิโลเมตร เป็นหนึ่งในภูเขาไฟที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ตรงกลางของปล่องภูเขาไฟบนยอดเขาจะมีปล่องอยู่หลายปล่องด้วยกันหนึ่งในนั้นคือปากปล่องภูเขาไฟNakadake ซึ่งเป็นปากปล่องภูเขาไฟที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายโดยทางถนนหรือกระเช้าไฟฟ้า แต่ก่อนออกเดินทางควรเช็คสถานะของปล่องภูเขาไฟก่อนนะคะ เพราะมีโอกาสปิดได้เนื่องจากภูเขาไฟแสดงความเสี่ยงว่าอาจเกิดการประทุขึ้นหรือปริมาณก๊าซพิษที่ออกมาจากปล่องภูเขาไฟนั้นมีปริมาณมากเกินไป และสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเดินเขาหรือปีนเขา บริเวณใกล้เคียงกับปากปล่องภูเขาไฟNakadake ยังมีเส้นทางเดินสบายๆและวิวที่งดงาม สามารถเดินไปได้ถึงยอดโคนของภูเขาข้างๆที่ชื่อว่า Komesuka ด้วยค่ะ

Leave a Reply