ธรรมชาติ

Lake Chuzenji

By February 4, 2016 No Comments

ทะเลสาบชูเซนจิ ตั้งอยู่บริเวณทางเหนือของเมืองนิกโก้ จังหวัดโทจิงิ ทะเลสาบแห่งนี้เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟนันไตเมื่อ 20,000ปีที่แล้ว มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,269เมตร ทำให้ทะเลสาบที่นี่เงียบสงบและในช่วงฤดูร้อนก็จะมีอากาศที่เย็นสบาย เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากค่ะ

Leave a Reply