TRƯỜNG HỌC

Kyoto Institute of Culture and Language

Bởi February 1, 2016 Không có ý kiến

Viện Văn hóa và Ngôn ngữ Kyoto cung cấp một loạt các khóa học tiếng Nhật. Để học trong lĩnh vực chuyên môn. Và để kiểm tra trình độ. Tôi không thấy mặt kỹ thuật. Nhưng ý định của học sinh cũng ảnh hưởng đến lớp học. Nó được gọi là sự chăm sóc và hiểu biết của tất cả học sinh một cách triệt để. Bao gồm các hoạt động bán thời gian. Khuyến khích học sinh tự mình trải nghiệm và hiểu văn hóa Nhật Bản.

Địa chỉ2-116 Kitashirakawa Uryuzancho, Sakyo-ku Kyoto-shi, Kyoto, 606-8271
ga gần nhấtXe buýt Kamihate-Cho Kyoto Zokei Geidai-mae
điện thoại075-722-5066
fax075-722-5067
websitehttp://www.kicl.ac.jp/jp/

Để lại một câu trả lời