บทความ

เกียวโตทาวเวอร์ 京都タワー

By March 12, 2016 No Comments

หอคอยสูงสำหรับชมวิวในเขตอำเภอเมืองของเกียวโต แม้จะไม่ได้สูงเป็นพิเศษ เหมือนหอชมวิวหลายๆที่ในเมืองใหญ่อื่นๆอย่างเกียวโตหรือโอซาก้า แต่เกียวโตเป็นเมืองที่มีตึกสูงน้อย เพราะกฏหมายของเมืองที่ป้องกันการทำลายทรรศนียภาพของเมืองโบราณ ทำให้ตึกสูงสมัยใหม่มีจำนวนน้อย ความสูงแค่130เมตรของเกียวโตทาวเวอร์ก็เพียงพอให้เราสามารถชมวิวในบริเวณเมืองเกียวโตได้อย่างทั่วถึงแล้วครับ ในวันที่อากาศดี สามารถมองเห็นสถานที่สำคัญและวัดใหญ่ในบริเวณใกล้เคียงหลายๆแห่ง อย่างเช่นคิโยมิซึหรือที่เราเรียกกันว่าวัดน้ำใสได้ไม่ยากครับ

Leave a Reply