บ่อน้ำอิโมะริ เป็นบ่อน้ำที่ตั้งอยู่เมืองเมียวโค ซึ่งเป็นสถานที่ชื่นชมเขาเมียวโคได้อย่างสวยงามที่สุดที่หนึ่งค่ะ คล้ายๆกับภูเขาไฟฟูจิ คือจะมีเงาสะท้อนภูเขาเมียวโค ซึ่งเป็นภาพที่งดงามมากเลยค่ะ วัดพื้นที่บริเวณรอบๆบ่อได้504 เมตรค่ะ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเดินเล่นได้ค่ะ ช่วงฤดูใบไม้ผลิ-ใบไม้ร่วง มีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาเที่ยวชมกันเป็นจำนวนมากค่ะ มีนักท่องเที่ยวที่มาถ่ายรูปและวาดรูปค่ะ ที่นี่มีสัตว์แปลกคือ จิ้งจกที่ชื่ออิโมะริ และมีดอกบัว และพืชอื่นๆค่ะ

Leave a Reply