บทความสาระน่ารู้

แนะนำวิธีการเข้าประเทศญี่ปุ่น | อ้างอิงข้อมูล 10/2/2017 BY Japan555

By February 10, 2017 No Comments
แนะนำวิธีการเข้าประเทศญี่ปุ่น

ใครที่กำลังจะเดินทางมา เที่ยวญี่ปุ่น ครั้งแรกคิดว่าหลายคนมีความกังวลว่าเมื่อไปถึงญี่ปุ่นแล้วจะต้องทำยังไงบ้าง จะผ่านด่านเข้าญี่ปุ่นได้หรือไม่ โดยเฉพาะเรื่องการกรอกข้อมูลหรือกรอกเอกสารข้อมูลก่อนเข้า ประเทศญี่ปุ่น ที่ดูจะวุ่นวายทีเดียวเชียว วันนี้จึงขอแนะนำวิธีการกรอกข้อมูลเข้าเมืองกัน

ก่อนมา ประเทศญี่ปุ่น ก่อนอื่นสิ่งที่คุณควรเตรียมก่อนเข้าไป เที่ยวญี่ปุ่น คือ
1. จองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
2. มีใบจองห้องพักหรือโรงแรมทุกคืน(เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ในญี่ปุ่น)/หรือหากพักกับเพื่อนหรือญาติก็ให้นำที่อยู่และเบอร์ของเพื่อนหรือญาติไปด้วย
3. แผนการท่องเที่ยวภาษาอังกฤษ(ถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ยิ่งดี)
นำเอกสารขั้นต้นเตรียมไว้เพื่อไปโชว์ให้กับทางตม.ในกรณีถูกถาม

IMG_9430
เมื่อลงจากเครื่องแล้วก็เดินไปตามทางที่กำหนดไว้ แล้วไปรอเอากระเป๋า

IMG_9429
หลังจากที่รับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว จะเจอลานกว้างๆแบบนี้ เป็นด่านตรวจตม.

IMG_9427 (002)

นักท่องเที่ยวต่างชาติให้เข้าตรงช่องซ้าย  ( ตรงช่องขวาเป็นช่องของคนญี่ปุ่น ) คราวนี้เรามาดูวิธีการกรอกข้อมูลใบตม.และใบศุลกากรกันดีกว่า จริงๆแล้ว 2 ใบ นี้จะได้รับการแจกจากพนักงานบนเครื่องบินดังนั้นถ้าจะให้เร็วก็รีบกรอกตอนอยู่บนเครื่องก่อนจะช่วยย่นเวลาได้มากเลย หากใครไม่ได้กรอกบนเครื่องก็สามารถไปกรอกหรือไปเอาใบตม.จากจุดวางหรือขอจากเจ้าหน้าที่ก็ได้

แนะนำวิธีการเข้าประเทศญี่ปุ่น

กรอกใบตม.ขาเข้าญี่ปุ่น ดังนี้

9
1. Family Name กรอกนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ
2. Given Name กรอกชื่อเป็นภาษาอังกฤษ
3. Date Of Birth กรอกวันเดือนปีเกิด เช่น เกิดวันที่1เดือนกุมภาพันธ์ค.ศ.2017 ให้กรอกเป็น 01|02|17
4. Home Address/ที่อยู่ในไทย Country nameประเทศ City Name อำเภอ
5. Purpose of visit วัตถุประสงค์ของการมาญี่ปุ่น / Tourismท่องเที่ยว / Business ธุรกิจ / Visiting relatives เยี่ยมญาติ / Others อื่น ( ระบุ )
6. Last flight No./Vessel เที่ยวบินขาเข้า
7. Intended length of stay in Japan ระยะเวลาที่จะอยู่ในญี่ปุ่น
8. Intended address in Japan ที่อยู่ในญี่ปุ่น / TEL เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
9. Check the boxes for the applicable answers to the questions on the back side. ให้ติ๊กถูกลงในช่องสี่เหลี่ยม หากมีคำตอบ Yes ต้องเขียนเหตุผลคำอธิบายด้านหลัง
10. ตรงข้อ1.Any history of receiving a deportation order or refusal of entry into Japan คุณเคยถูกเนรเทศให้ออกนอกประเทศญี่ปุ่น, เคยปฏิเสธการเข้าประเทศญี่ปุ่น / Yesใช่ / Noไม่ใช่
11. ตรงข้อ2. Any history of being convicted of a crime (not only in Japan) คุณเคยต้องโทษอาชญากรรมทั้งในประเทศญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆ/ Yesใช่ / Noไม่ใช่
12. ตรงข้อ3. Possession of controlled substances, guns, bladed weapons, or gunpowder พกพาอาวุธปืน มีด ดินปืนเป็นต้นติดตัวมาด้วย/ Yesใช่ / Noไม่ใช่
13. หากติ๊กช่องสี่เหลี่ยมแล้วมีคำตอบ Yes แม้เพียงข้อเดียว ต้องเขียนเหตุผลและคำอธิบายด้านหลัง แต่หากตอบ No ทุกข้อก็ไม่จำเป็นต้องไปเขียนด้านหลัง
14. หากกรอกข้อความทั้งหมดเสร็จสิ้น ให้เซ็นลายเซ็นตรง Signature (เซ็นให้เหมือนลายเซ็นในใบพาสปอร์ต)

ใบศุลกากร (Customs Declaration)

123
① กรอกเที่ยวบินขาเข้า
② ลงที่สนามบินอะไร
③ วันที่ถึงญี่ปุ่น ปี/เดือน/วันที่
④ นามสกุล
⑤ ชื่อ
⑥ ที่อยู่ในญี่ปุ่น
⑦ เบอร์โทรศัพท์
⑧ สัญชาติ
⑨ อาชีพ
⑩ (วันเดือนปีเกิด)ปี เดือน วัน
⑪ หมายเลขพาสปอร์ต
⑫ ระบุจำนวนผู้ที่มาด้วยกัน Adult ผู้ใหญ่ ⑬ Under 20 Years old อายุตำกว่า 20 ปี(จำนวนกี่คน) ⑭ Under 6 years old อายุต่ำกว่า 6 ปีลงไป (จำนวนกี่คน)
⑮ Are you bringing the following into Japan?สิ่งที่คุณนำติดตัวมาที่ญี่ปุ่นด้วย
-Prohibited Article(s) or Restricted Article(s) ของต้องห้ามหรือของผิดกฏหมาย
-Goods exceeding duty-free allowance สินค้าปลอดภาษีแบบที่จำกัดจำนวนนำเข้า
-Commercial goods or samples สินค้าธุรกิจหรือตัวอย่างสินค้า
-Any items you have been requested from someone else to bring into Japan สินค้าที่มีคนฝากให้นำเข้ามา
*If your answer to any of the questions above is “Yes” please list your belongings in “Description of Personal Effects” on side B. หากมีติ๊กถูกตรงช่อง Yes แม้แต่ข้อเดียวให้ไปดูในหน้า B ด้วย
⑯ Cash, Checks(including T/C), Promissory Notes, Securities which exceed the amount of \1,000,000 or its equivalent.คุณมีเงินสด เช็ค ตั๋วเงิน ซึ่งมีมากมากว่า 1 ล้านเยน
*If you choose “Yes”,please submit “DECLARATION OF CARRYING OF MEANS OF PAYMENT, ETC”to Customs.หากเช็คถูกตรงช่องYes ให้กลับไหดูหน้า B
⑰ Do you have Unaccompanied Articles? มีสิ่งของที่ส่งตามมาทีหลังหรือไม่
⑱ Signature (หลังจากตรวจสอบความถูกต้องแล้ว)เซ็นชื่อ

เมื่อกรอกเสร็จแล้วก็ไปเข้าแถวต่อคิวเพื่อให้ตม.และกรมศุลากากรได้ทำการตรวจเช็คกระเป๋า เมื่อผ่านแล้วก็จะเข้าประเทศญี่ปุ่นได้

IMG_9434

สามารถสอบถาม เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง และข้อมูลเพิ่มเติมผ่านช่องทางด้านล่าง 

Cheaperjapan Fanpage : http://www.facebook.com/cheaperjapan

Japan555 Fanpage : https://www.facebook.com/Heisei.th

โทรติดต่อ : 02 – 017 – 280902 – 017 – 2898

Hotline  : 095 – 251-5074

E-mail  : japan555thai@busde.com

Official Line : @japan555