ศาลเจ้าฮอกไกโด (Hokkaido Shrine) เป็นศาลเจ้าของศาสนานิกายชินโตประจำเกาะฮอกไกโด สร้างขึ้นในปี ค.ศ 1869 และได้อัญเชิญเทพมาประทับทั้งหมด 4องค์ บริเวณศาลเจ้าแห่งนี้เป็นจุดชมดอกซากุระที่มีชื่อเสียงอีกแห่งของฮอกไกโดค่ะ นอกจากนี้ในช่วงฤดูร้อน วันที่ 14-16มิถุนายนของทุกปี จะมีการจัดงาน Hokkaido Jingu Reisai (Sapporo Festival) ซึ่งจะแห่ขบวนไปตามถนน รอบๆเมืองค่ะ

Leave a Reply