ธรรมชาติ

Hibiya Park

By February 12, 2016 No Comments

ถูกแต่งตั้งให้เป็นสวนสาธารณะเมื่อปี1903 ซึ่งเป็นสวนสไตล์ตะวันตกแห่งแรกของประเทศญี่ปุ่น มีพื้นที่ขนาด161,636.66 ตารางเมตร มีแปลงดอกไม้ที่สวยงาม หมุนเวียนเปลี่ยนไปตามฤดูกาล  อาทิเช่น ดอกกุหลาบ ดอกไฮเดรนเยีย (ดอกอะจิไซ)  เป็นต้นทำให้เราสามารถชื่นชมดอกไม้ได้ตลอดทั้งปีได้ค่ะ นอกจากนี้ยังมีหอประชุมTokyo Metropolitan Hibiya Public Hall และมีหอแสดงดนตรีแบบเปิดหลังคา Hibiya Open-Air Concert Hall และ ห้องสมุดเป็นต้น ที่ได้ถูกสร้างขึ้นภายในบริเวณสาธารณะแห่งนี้ค่ะ เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจได้เป็นอย่างดีค่ะ

Leave a Reply