ธรรมชาติ

Lake Toya

ทะเลสาบขนาดใหญ่รูปวงกลม มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 9ของทะเลสาบทั่วญี่ปุ่น
admin
January 25, 2016