สวนสัตว์

Aquamarine Fukushima

By February 29, 2016 No Comments

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำฟุคุชิมะ เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่หันหน้าออกสู่ชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิค ภายในจัดแสดงสิ่งมีชีวิตในทะเลกว่า 800ชนิดหรือกว่า 80,000ชีวิต เพื่อให้เห็นถึงระบบนิเวศในน่านน้ำของจังหวัดฟุคุชิมะและส่วนต่างๆในโลก และอีกบริเวณส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์จะมีแทงค์น้ำสามเหลี่ยมขนาดใหญ่ที่จุน้ำไว้ถึง 2050ตัน เพื่อจัดแสดงให้เห็นถึงกระแสน้ำคุโรชิโอะจากทางทิศใต้ และกระแสน้ำโอยาชิโอะ จากทางทิศเหนือ ที่ไหลมาบรรจบกันที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดฟุคุชิมะ นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการน่านน้ำเขตร้อนของเอเชีย โซนปลาหายากชนิดต่างๆ ลองสัมผัสกับปลาดาว แมวน้ำและตัววอลรัสให้ได้ชมค่ะ

Leave a Reply