99เกาะเป็นที่มีเกาะมากที่สุดในญี่ปุ่นค่ะ ตั้งอยู่ในบริเวณทะเลตะวันตกของเมืองซาเซะโบะ ถ้ารวมเกาะน้อยใหญ่ทั้งหมดแล้วมีประมาณ 208 เกาะ ที่เหมือนลอยกระจายอยู่ในทะเลค่ะ ซึ่งเป็นที่มาของ 99 เกาะนั่นเองค่ะ สามารถชมวิวทิวทัศน์ของ99เกาะนี้ได้จากจุดชมวิวทั้ง 4 จุดที่ตั้งอยู่บริเวณรอบๆค่ะ เช่น จุดชมวิวเทนไคโฮ, จุดชมวิวยุมิฮาริดะเกะเทนโบได, จุดชมวิวอิชิดะเกะเทนโบได, จุดชมวิวฟุนาโคะชิเทนโบโช, เป็นต้น และนั่งนักท่องเที่ยวสามารถนั่งเรือชมเกาะของ คุจูคุชิมะ เพิร์ล ซี รีสอร์ท ที่นักท่องเที่ยวสามารถสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับการชม99เกาะได้อย่างเต็มอิ่มได้ค่ะ นอกจากนี้ยังสามารถนั่งพายเรือคายัก และเรือใบเป็นต้นได้ค่ะ ซึ่งถือได้ว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีค่ะ

Leave a Reply