บทความ

ขอความร่วมมือนักท่อง งดขีดเขียนบนต้นไผ่ ที่ป่าไผ่อาราชิยาม่า | JAPAN555

By October 19, 2018 No Comments

ป่าไผ่อาราชิยาม่า เป็นป่าไผ่ที่สวยงามมาก อยู่ในพื้นที่ชานเมืองทางตะวันตกของนครเคียวโตะ (นครเกียวโต) ประเทศญี่ปุ่น พื้นที่บริเวณนี้เป็นทิวเขาขนานไปกับแม่น้ำโออิ ซึ่งมีทัศนียภาพที่งดงามและดึงดูดนักท่องเที่ยวได้จำนวนมาก นอกจากนี้ อาราชิยาม่า ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหนึ่งในอุทยานประวัติศาสตร์ของชาติญี่ปุ่นอีกด้วย

3-634

งดขีดเขียนบนต้นไผ่

ในป่าไผ่อาราชิยาม่า เพราะตอนนี้ได้เต็มไปด้วย ตัวอักษรบนต้นไผ่หลายๆต้น ทำให้ความเป็นธรรมชาติของป่าไผ่ ลดลงไป ก็เลยอยากจะขอความร่วมมือให้ช่วยกัน รักษาป่าไผ่ไว้ให้นักท่องเที่ยวคนอื่นๆ ได้ชื่นชมกับธรรมชาติ จากการตรวจสอบจะพบเป็นชื่อ ภาษาอังกฤษ จีน เกาหลี และญี่ปุ่นบางส่วน หลังจับคนกระทำผิด ก็ได้สอบถามก็ให้เหตุผลว่า ต้องการจาลึกว่า ตนเองเคยมาที่นี่แล้ว

*ถ้าใครไปเที่ยวก็อย่าไปเขียนเลยนะคะ และถ้าพบเจอคนแกะสลัก สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ทันที่ เราจะได้มีต้นไผ่สวยๆไว้ให้ดูกันไปอีกนาน

 

Leave a Reply