บทความ

ขอคืนภาษี ช่วยให้ขาช้อปประหยัดได้พอสมควร หลังจากละลายเงินเยนกันไปแล้ว

By November 2, 2018 No Comments
ขอคืนภาษี
ช้อปปิ้งแล้วอย่าลืมขอภาษีคืน หลายท่านหลังจากช้อปปิ้งที่ญี่ปุ่นเสร็จแล้วอาจต้องการทำเรื่อง ขอคืนภาษี ( TAX REFUND) การขอคืนภาษีช่วยให้ขาช้อปประหยัดได้พอสมควรนะคะหลังจากละลายเงินเยนกันไปแล้ว แต่มีสินค้าประเภทไหนบ้างที่สามารถขอคืนภาษีได้ ทาง JAPAN 555 จะขอสรุปเรื่องการทำ TAX REFUND ฉบับกระชั้น รวดรัดเข้าใจง่ายที่สุด มาฝากกันค่ะ

บุคคลที่จะขอคืนภาษีได้ จะต้องเป็นนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวญี่ปุ่นไม่เกิน 6 เดือนเท่านั้น คนต่างชาติที่ย้ายไปอยู่ญี่ปุ่น หรือคนที่ไปทำงานในญี่ปุ่นไม่สามารถขอคืนภาษีได้

7f337d870a8f5960d889193ce23ca047

รายการสินค้าที่ ขอคืนภาษี ได้ (TAX REFUND)

ประเภทที่1 สินค้าบริโภค เช่น อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอางค์ เหล้า บุหรี่ ยา โดยเมื่อรวมราคาสินค้าที่ซื้อมีมูลค่า (ราคาไม่รวมภาษี) ราคาตั้งแต่ 5,000 เยน ถึง 500,000 เยน ต่อ 1 ใบเสร็จ ซื้อแล้วต้องนำออกจากประเทศภายใน 30 วัน
ประเภทที่ 2 สินค้าอุปโภค เช่น เสื้อผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า Accessories อื่นๆ (ราคาไม่รวมภาษี) ราคาตั้งแต่ 5,000 เยน ขึ้นไป ต่อ 1 ใบเสร็จ ซื้อแล้วต้องนำออกจากประเทศภายใน 6 เดือน

ขั้นตอนการขอภาษีคืนนั้นจะแตกต่างกันไปตามแต่ละร้านค้า แต่หลักจะมีอยู่ 2 แบบ ด้วยกัน คือ
(A) แสดงพาสปอร์ตตอนชำระเงิน เพื่อหักภาษีออกจากราคาทันที
(B) หลังจากที่ชำระค่าสินค้าทั้งหมดแล้ว จะต้องไปทำเรื่องขอรับเงินภาษีที่จ่ายไปคืน ณ เคาน์เตอร์ สำหรับขอภาษีคืน ซึ่งเมื่อไปถึงแล้ว จะต้องมีการแสดงสินค้าที่ซื้อไปทั้งหมด ใบเสร็จ และพาสปอร์ตโดยจะต้องขอภาษีคืนภายในวันที่มีการซื้อสินค้า
ร้านจะกรอกข้อมูลสิ้นค้า “บันทึกรายการสินค้าปลอดภาษีอากรขาออก” จากนั้นจะทำการติดใบดังกล่าวไว้ในพาสปอร์ตของผู้ซื้อสินค้า ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่มาเก็บไปในตอนที่เดินทางออกจากประเทศญี่ปุ่น เพราะฉะนั้นห้ามดึงออกก่อนขึ้นเครื่องบินกลับบ้านเด็ดขาดนะคะเพราะอาจถูกเรียกเก็บภาษีได้ สินค้าทุกชิ้นที่ซื้อมาสามารถแพ็กใส่กระเป๋าแล้วโหลดลงใต้เครื่องได้ตามปกติ หรือถ้าต้องการถือขึ้นเครื่อง ก็สามารถแจ้งพนักงานขายให้แพ็กแยก

หมายเหตุ ที่ญี่ปุ่นจะไม่มีการทำ TAX REFUND ที่สนามบิน ดังนั้นใบเสร็จที่ได้จากการซื้อของในเมืองไม่สามารถนำมาขอคืนภาษีได้ ดังนั้นซื้อของที่ร้านใดอย่าลืมมองหาป้าย TAX FREE กันนะคะ

 

Leave a Reply