รถไฟเดินทาง

Toden Memorial Square

By March 5, 2016 No Comments

ในปัจจุบัน รถรางในโตเกียวมีเหลือเพียงสายเดียวเท่านั้น คือ Toden Arakawa Line เพราะผู้คนเปลี่ยนไปใช้รถไฟใต้ดินซึ่งรวดเร็วกว่าและจุคนได้เยอะกว่านั่นเองครับ ซึ่งที่ลานกว้างแห่งนี้ ก็คือลานจอดรถรางที่ว่านั่นเองครับ ซึ่งนอกจากรถในปัจจุบันแล้ว ก็ยังถูกใช้เป็นลานจอดรถเก่าๆ ที่เลิกใช้งานแล้วอีกด้วย รวมทั้งเป็นพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการเล็กๆ เกี่ยวกับรถรางโทเดนที่เคยวิ่งบนถนนในอดีตของโตเกียวด้วยครับ

Leave a Reply