Tag

โกเทมบะเอาท์เลท Archives -

1 Day Tourทัวร์เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง

ทัวร์ภูเขาไฟฟูจิ ชมทะเลสาบคาวากุจิโกะ แวะพักที่บ่อน้ำโอชิโนะฮักไก ฯลฯ NEW!

รหัสทัวร์ /Tour cord: 05C-101D-H1 ทัวร์ภูเขาไฟฟูจิ  1 วัน →07:40 ออกเดินทางจาก หน้าTokyo Bunka Kaikan(JR Ueno Park Exit) (รวมพล 07:20)…
admin
February 8, 2023
1 Day Tourธรรมชาติเที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง

ทัวร์ภูเขาไฟฟูจิพร้อมอาหารกลางวันHoto ชมทะเลสาบคาวากุจิโกะ แวะพักที่บ่อน้ำโอชิโนะฮักไก ฯลฯNEW!

รหัสสินค้า : 05-10JC-H1(ไกด์ภาษาจีน)/05-10JC-P1(ไกด์ภาษาอังกฤษ) ทัวร์ภูเขาไฟฟูจิ  1 วันพร้อมอาหารกลางวันHoto →07:40 ออกเดินทางจาก หน้าTokyo Bunka Kaikan(JR Ueno Park Exit) (รวมพล 07:20) →08:30 ออกเดินทางจาก หน้าที่ทำการไปรษณีย์…
admin
November 5, 2022
1 Day Tourทัวร์เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง

ทัวร์ภูเขาไฟฟูจิ พร้อมอาหารกลางวัน สเต็กเนื้อไวน์โคชู ชมทะเลสาบคาวากุจิโกะ แวะพักที่บ่อน้ำโอชิโนะฮักไก ฯลฯ NEW

รหัสทัวร์ : 05-10KC-H1(ไกด์ภาษาจีน)/05-10KC-P1(ไกด์ภาษาอังกฤษ) ทัวร์ภูเขาไฟฟูจิ  1 วันพร้อมอาหารกลางวันสเต็กเนื้อไวน์โคชู →07:40 ออกเดินทางจาก หน้าTokyo Bunka Kaikan(JR Ueno Park Exit) (รวมพล 07:20) →08:30 ออกเดินทางจาก หน้าที่ทำการไปรษณีย์…
admin
November 5, 2022
1 Day Tourบทความเที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง

จุดเที่ยวแนะนำของทัวร์ภูเขาไฟฟูจิ 1 วัน

  ภูเขาไฟฟูจิ (富士山五合目) ภูเขาฟูจิชั้นห้า คือสถานที่ๆเหมือนกับเป็นปากทางเข้าของภูเขาไฟฟูจิ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนที่ต้องการมาปีนจนถึงยอดเขา นอกจากนี้ สำหรับผู้ที่ไม่ปีน ก็ยังเป็นจุดที่สามารถเห็นยอดเขาได้อย่างใกล้ชิดอีกด้วย การเที่ยวชมบริเวณนี้ สิ่งที่ผู้เข้าร่วมจะทำได้ก็อย่างเช่นการถ่ายเซลฟี่กับฟูจิแบบใกล้ชิด เดินสูดอากาศบริสุทธิ์ ถ่ายภาพวิวทิวทัศน์ของภูเขาไฟฟูจิ เดินชม…
admin
January 6, 2023