Tag

ทัวร์ปีนเขาฟูจิ Archives -

ทัวร์บทความแพกเกจทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ปีนภูเขาไฟฟูจิ พร้อมไกด์นำทางท้องถิ่นและเป็นแพลนกำหนดที่พักยอดนิยมHakuunso ที่ชั้น 8th! ปี2022

โปรแกรมทัวร์ปีนภูเขาไฟฟูจิ【แพลน กำหนดที่พักยอดนิยม "Hakuunso(白雲荘)"  ที่ตั้งอยู่บนความสูง 3,200 เมตร ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดสำหรับการเดินไปถึงยอดภูเขาไฟฟูจิ 】มีไกด์ท้องถิ่นผู้ชำนาญทาง 1 ท่านต่อ 15 ลูกทีม! รับประกันความปลอดภัยเพราะ ไกด์นำทางเป็นผู้คนในท้องถิ่นและมีความเชี่ยวชาญด้านการปีนเขาโดยเฉพาะ รหัสทัวร์:…
admin
June 3, 2021