ธรรมชาติ

Shiraito Falls

By February 9, 2016 No Comments

น้ำตกชิระอิโตะ ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของภูเขาไฟฟูจิ มีความกว้าง 150เมตร สูง 20เมตร หน้าผาของน้ำตกมีลักษณะคล้ายกับตัวอักษร U ในช่วงฤดูร้อนหิมะจากภูเขาไฟฟูจิจะละลายลง ทำให้น้ำมีปริมาณมากบวกกับรอบๆบริเวณจะเต็มไปด้วยต้นไม่ที่เขียวขจีสดชื่น ทำให้ช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีที่สุดในการไปเที่ยวชมค่ะ และในช่วงฤดูใบไม้ร่วงก็จะมีสีสันสวยงามไปอีกแบบค่ะ

Leave a Reply