ธรรมชาติ

Saru Hashi Bridge

By February 3, 2016 No Comments

สะพานไม้โบราณซารุฮาชิ ตั้งอยู่ที่จังหวัดยามานาชิ เป็นสะพานไม้โบราณที่มีความสวยงามติดอันดับ 1ใน 3 ของประเทศญี่ปุ่น มีความยาว 30.9เมตร กว้าง 3.3เมตร และสูง 31เมตร โครงสร้างลักษณะเด่นของสะพานไม้โบราณแห่งนี้คือไม่มีเสาหรือตอค้ำสะพาน และมีตำนานกล่าวไว้ว่าสะพานแห่งนี้ถูกสร้างและซ่อมแซมโดยฝูงลิงค่ะ

Leave a Reply