ธรรมชาติ

Odaiba Marine Park

By March 5, 2016 No Comments

โอไดบะ มารีน พาร์ค ตั้งอยู่ในเขตโอไดบะ กรุงโตเกียวค่ะเป็นสวนสาธารณะที่ล้อมรอบด้วยอ่าวเล็กๆค่ะ  เดิมทีเป็นสถานที่เก็บไม้ แต่สมัยโชวาที่40 (ค.ศ.1965)เป็นต้นมาได้เปิดเป็นสวนสาธารณะแทนค่ะ โอไดบะ มารีน พาร์คตั้งอยู่ใจกลางเมืองและสะดวกแก่การเดินทางมาก เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตในโตเกียวอีกที่หนึ่งค่ะ นักท่องเที่ยวสามารถเดินเล่นชมชายหาดทราย มีหอคอยชมวิวทิวทัศน์ เล่นกีฬาเรือใบ เป็นต้น ตรงท่าเรือสามารถชมเรือ และชมสะพานสายรุ้งได้ค่ะ และช่วงค่ำก็สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของเมืองที่อยู่ฝั่งตรงข้ามสะพานสายรุ้งได้อีกด้วยค่ะ นอกจากนี้ช่วงเย็นๆที่นี่ยังเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกที่สวยที่สุดที่หนึ่งด้วยค่ะ

Leave a Reply