ธรรมชาติ

Mount Shirane

By February 10, 2016 No Comments

ภูเขาชิระเนะซัง ตั้งอยู่ที่เมืองคุซัทสึ จังหวัดกุนมะ เป็นหนึ่งในร้อยของภูเขาที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น ที่บริเวณยอดเขาแห่งนี้จะมีทะเลสาบอยู่ที่บริเวณปากปล่องภูเขาไฟ มีชื่อเรียกว่า ยุงามะ ซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 300เมตร ความลึกของน้ำ 30เมตร น้ำในทะเลสาบมีสีเขียวมรกตสวยงามและน้ำมีค่า pH 0.86 ซึ่งเป็นทะเลสาบที่มีค่าความเป็นกรดสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลกค่ะ

Leave a Reply