ธรรมชาติ

Manai Falls

By February 26, 2016 No Comments

น้ำตกมานะอิ อยู่ภายในช่องแคบทาคาจิโฮะ เป็นน้ำตกที่ติดอันดับ 1ใน 100ของน้ำตกที่สวยงามที่สุดในญี่ปุ่น ความงามและเสน่ห์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวคือ สายน้ำที่ตกจากผาสูง 17เมตร กระจายคล้ายละอองปุยเมฆซึ่งเป็นทัศนียภาพที่สวยงาม และนอกจากนั้นยังมีทางเดินชมดอกซากุระและดอกไม้อื่นๆตลอดฤดูใบไม้ผลิถึงฤดูร้อน ต่อเนื่องถึงฤดูการชมใบไม้เปลี่ยนสีด้วยค่ะ

Leave a Reply