ธรรมชาติ

Hitome Senbonzakura

By March 1, 2016 No Comments

สวนฮิโทะเมะเซนบงซากุระ แห่งนี้อยู่ที่จังหวัดมิยางิ เป็นสวนที่มีต้นซากุระกว่า 1200ต้นปลูกเรียงรายเลียบไปกับริมแม่น้ำชิโระอิชิคาวะรวมเป็นระยะทางทั้งหมด 8กิโลเมตร ช่วงที่ดอกซากุระเบ่งบานสวยงามมากที่สุดคือช่วงต้นเดือน-กลางเดือนเมษายน และในช่วงนี้จะมีการจัดงานเทศกาลชมดอกซากุระ ในตอนกลางคืนจะมีการเปิดไฟประดับต้นดอกซากุระให้ดูสวยงามยิ่งขึ้นค่ะ

ช่วงซากุระบาน: ประมาณช่วงต้นเดือน~กลางเดือนเมษายน ของทุกปี

วิธีเดินทาง: จากสถานีรถไฟOgawara Station เดินประมาณ 3 นาที

ที่อยู่: Oya, Ogawaramachi, Shibatagun,  Miyagi

Leave a Reply