ธรรมชาติ

Hashigui Iwa Rocks

By February 25, 2016 No Comments

Hashigui Iwa เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยขึ้นชื่อของจังหวัด Wakayama ที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่มีก้อนหินขนาดเล็กใหญ่กว่า 40ก้อน ตั้งเรียงรายเป็นแถวยาวตลอดริมชายฝั่งทะเล ซึ่งเป็นระยะทางกว่า 850เมตร อีกทั้งสถานที่แห่งนี้ได้ถูกบันทึกให้เป็นสถานที่อนุรักษ์ทางธรรมชาติของประเทศญี่ปุ่น และยังถูกบันทึกให้เป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นด้วยค่ะ

Leave a Reply