รถบัสรถบัสประจำทาง

Community Bus Chiki Fukushi “Uchikanda”

By February 16, 2016 No Comments

เป็นคอมมิวนิตี้บัสที่วิ่งวนให้บริการประชาชนในเมืองชิโยดะ(Chiyoda) ด้วยราคาที่ถูกมากค่ะ ซึ่งแบ่งเป็น 4 เส้นทางค่ะ เด็กประถมขึ้นไปไปจนถึงผู้ใหญ่เสียค่าใช้จ่ายเพียงท่านละ 100 เยน ต่อเที่ยว สำหรับเด็กต่ำกว่าประถมและผู้มีโรคประจำตัวที่มีใบรับรองแพทย์ว่าต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษนั้นขึ้นฟรีค่ะ และที่สำคัญบุคคลทั่วไปนั้นก็สามารถใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวได้เช่นกันค่ะ

Leave a Reply