Chuyên mục

Đón

Đón

Điểm hẹn trước tòa nhà Kokuyo Shinagawa

Nơi gặp gỡ trước Tòa nhà Kokuyo Shinagawa. Điểm lên máy bay trước Tòa nhà Kokuyo Shinagawa (Cổng trung tâm / Lối ra Konan). Cổng trung tâm / Lối ra Konan. Khi đến ga Shinagawa, hãy tìm Lối ra trung tâm ...
quản trị
Ngày 19 tháng 12 năm 2019
ĐónKINH NGHIỆM

Trạm Higashi Shinjuku |

Nhiều bạn sẽ nhầm lẫn với điểm lên máy bay Japan555. Nó ở đâu? Hôm nay, hãy xem chi tiết về trạm dừng xe buýt tại ga Higashi Shinjuku. Hãy bắt đầu Đi xe buýt đến ga Higashi Shinjuku trước nhà ga ...
quản trị
Ngày 25 tháng 7 năm 2018