วัดซุยกันจิ ตั้งอยู่ที่จังหวัดมิยางิ ก่อตั้งครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ 828 อาคารที่เห็นในปัจจุบันได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่ในปี ค.ศ 1609 เป็นวัดนิกายเซนที่มีชื่อเสียงในภูมิภาคโทโฮคุ ภายในประกอบด้วยหอหลักและห้องครัวคูริ ซึ่งทั้งสองที่นี่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมแห่งชาติด้วยค่ะ ตรงข้ามกับห้องครัวคูริเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ศิลปะซูอิกันจิ ภายในจัดแสดงสมบัติของวัดให้ได้ชมกันค่ะ

Leave a Reply