ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ (Yutoku Inari Shrine) ตั้งอยู่ในเมือง Kashima เมืองท่าทางใต้ของจังหวัด Saga เป็น 1ใน 3ของศาลเจ้าอินาริที่ใหญ่ของญี่ปุ่น ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ 1687 เพื่อเป็นที่ประทับแห่งเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ผู้ประทานผลเก็บเกี่ยวอันอุดมสมบูรณ์ ปัจจุบันมีผู้ศรัทธาไปสักการะขอความสำเร็จด้านธุรกิจการค้า และความปลอดภัยจากอุบัติเหตุทั้งปวงค่ะ

Leave a Reply