ช็อปปิ้ง

Yobuko Morning Market

By February 26, 2016 No Comments

ตลาดเช้าโยบูโคะ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของท่าเรือโยบูโคะจังหวัด Saga เป็นตลาดเช้าที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกวัน มีร้านค้ากว่า 50ร้าน ยาวประมาณ 200เมตร เต็มไปด้วยแผงขายอาหารทะเลที่เพิ่งจับมาได้สดๆ อาหารแปรรูป ผัก ดอกไม้ และอื่นๆให้เลือกซื้อกันอย่างเพลิดเพลินเลยทีเดียว ตลาดเช้าโยบูโคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยามเช้าที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเมืองโยบูโคะค่ะ

Leave a Reply