สวนสนุก

Washuzan Highland (Bragerian Park)

By March 15, 2016 No Comments

จักรยานลอยฟ้า ที่ Washuzan Highland จังหวัดโอกายาม่า…. เป็นการปั่นจักรยานชมวิวที่สูงจากพื้อดินถึง 16 เมตรหรือประมาณตึก 4 ชั้น! ใครที่ชอบความสูง ชอบอะไรที่ตื่นเต้นท้าทายน่าจะอยากมาลองปั่นจักรยานลอยฟ้านี่นะคะ ผู้ขับจะต้องปั่นจักรยานด้วยตัวเอง ไม่ได้เป็นระบบขับแบบไฟฟ้าค่ะ ดูเผินๆแล้วอาจจะเหมือนปั่นจักรยานแล้วชมวิวทั่วไป แต่ที่นี่ไม่เหมือนใครค่ะ เพราะมันน่าหวาดเสียวและสูงมากๆ

Leave a Reply