เป็นปราสาทที่ตั้งอยู่บนเขาโทะระฟุซุยามะ ถูกสร้างโดยโทะโยโทะมิโนะฮิเดะนากะ ในปี 1585 และถูกปกครองโดย1ใน3ของขุนนางชึ้นสูงตระกูลโทะคุกาวาโกะซัน คือขุนนางโทะคุกาวาโยริโนบุ นั่นเองค่ะ ต่อมามีการเกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่ และมีการบูรณะขึ้นใหม่ ปัจจุบันที่เห็นเป็นเพียงแค่1ใน4ส่วนของปราสาทเดิมค่ะ เป็นปราสาทที่มีหอคอยสีขาวอยู่กลางเมืองวากายาม่าซึ่งมีความโดดเด่นเป็นอย่างมากค่ะ สามารถชมวิวทิวทัศน์ของเมือง ธรรมชาติ แม่น้ำ ที่ งดงามจากหอคอยได้อีกด้วยค่ะ และหินกำแพงนี้สร้างจากหินเฉพาะของเขตคิชูมีลวดลาย17 ชนิด 2,100 ก้อน เรียงซ้อนกันอย่างสวยงาม และเนื่องจากปัจจุบันยังมีซากโบราณเช่น กำแพงหิน กำแพงดิน ประตูทางเข้าเมือง และประตูหลังปราสาทแห่งนี้จึงได้ลงทะเบียนให้เป็นสถานที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของประเทศค่ะ นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมความงดงามของปราสาทได้อย่างเต็มอิ่มค่ะ นอกจากตัวปราสาทแล้วยังมีสามารถชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สระน้ำได้งดงามได้อีกด้วยค่ะ

Leave a Reply