พระพุทธรูปแห่งอุชิคุ คือพระพุทธรูปขนาดใหญี่ที่ตั้งอยู่ในเขตอุชิคุ จังหวัดอิบารากิ เป็นรูปปั้นทรงยืนที่สูงเป็นอันดับ3ของโลก มีความสูงถึง120เมตรหลังรวมความสูงของฐานด้านล่างแล้ว สูงกว่าหลวงพ่อโคแห่งนาราและคามาคุระอย่างมาก รวมทั้งยังสูงกว่ารูปปั้นยืนชื่อดังระดับโลกทั้งเทพีเสรีภาพและพระคริสต์ผู้ไถ่บาป เป็นต้น นอกจากนี้ หากนับเฉพาะรูปปั้นสำริด หลวงพ่อโตแห่งอุชิคุจะเป็นรูปปั้นทรงยืนที่สูงที่สุดในโลก
ภายในพระพุทธรูปสามารถเข้าไปได้ โดยข้างในมีทั้งวัตถุโบราณ วัตถุสักการะ นิทรรศการทางศาสนาเล็กๆ และจุดชมวิวที่ระดับความสูง85 เมตรอีกด้วย

Leave a Reply