ศาลเจ้าชินโตอูโดะ สร้างขึ้นเพื่ออุทิศแด่ Yamasachihiko พระบิดาขององค์จักรพรรดิ Jimmu จักรพรรดิองค์แรกของญี่ปุ่นตามตำนาน ศาลเจ้าแห่งนี้สร้างอยู่ในถ้ำบนหน้าผาสูงริมชายฝั่งมหาสมุทร มีระเบียงนอกถ้ำซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สวยงามโดดเด่น เพราะเห็นวิวทิวทัศน์ธรรมชาติได้รอบทิศ ศาลเจ้าอูโดะมีความศักดิ์สิทธิ์ด้านการคลอดบุตรแข็งแรง และมีชีวิตสมรสที่ราบรื่น นอกจากนี้ยังมีชื่อเสียงในเรื่องการขอพรพร้อมกับการโยนหินนำโชค ผู้ชายใช้มือซ้าย ผู้หญิงใช้มือขวา ถ้าโยนเข้าหลุมหินที่เรียกว่า คาเมะอิชิได้ พรที่ขอก็จะสมหวังค่ะ

Leave a Reply