วัดทัคโคคุโนะอิวายะ ตั้งอยู่ที่จังหวัดอิวะเตะ มีอายุกว่า 1200ปี ตัววัดมีโครงสร้างติดกับผาหิน วัดแห่งนี้เคยถูกไฟไหม้หลายครั้ง อาคารที่เห็นในปัจจุบันได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่ในปี ค.ศ 1961ห่างออกไปไม่ไกลจากตัววัดจะมีรูปพระพุทธเจ้าแกะสลักอยู่บนหินที่สูง 6.5เมตร ซึ่งมีอายุกว่า 920ปีค่ะ

Leave a Reply