ธรรมชาติ

Takeshima Island

By February 4, 2016 No Comments

เกาะทาเคะชิมะ เป็นเกาะเล็กๆที่อยู่บริเวณอ่าวมิคาวะ จังหวัดไอจิ มีสะพานยาว 387เมตรเชื่อมต่อระหว่างชายฝั่งกับเกาะ บริเวณใจกลางของเกาะมีศาลเจ้า Yaotomi ที่สามารถขอพรเกี่ยวกับโชคลาภ การคลอดลูกอย่างปลอดภัยและขอพรด้านความรักค่ะ นอกจากนี้เกาะทาเคะชิมะยังได้รับการบันทึกให้เป็นพื้นที่คุ้มครองของประเทศด้วยค่ะ

Leave a Reply