เมืองทาคายามะในสมัยก่อนเป็นเมืองพ่อค้าที่สำคัญ ซึ่งถูกปกครองโดยตรงโดยรัฐบาลบาคุฟุในสมัยเอโดะครับ เยทาคายามะจินยะก็คืออาคารรัฐบาลของเมืองทากายามะในสมัยก่อนนั่นเอง รัฐบาลของโชกุนโตกุกาวะได้ก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่ทำการของผู้สำเร็จราชการแทนในเมืองทาคายามะครับ
ที่นี่ถูกใช้เป็นที่ทำการท้องถิ่นมาอย่างยาวนาน และเป็นสำนักงานเขตจนถึงไม่นานมานี้ครับ จนเมื่อปี1969 ทางการญี่ปุ่นเห็นว่าอาคารนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากกว่าจะใช้เป็นสถานที่ราชการ จึงยกเลิกการใช้งานโดยหน่วยงานราชการทั้งหมดและบูรณะให้กลับไปอยู่ในสถาพดั้งเดิมที่เหมือนยุคเอโดะที่สุด ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเมืองและเปิดให้นักท่องเที่ยวทั่วไปเข้าชมได้ครับ

Leave a Reply