ออนเซ็น

Takaragawa Onsen

By February 29, 2016 No Comments

น้ำพุร้อนทาคาระกาวะ เป็น 1ในออนเซนที่มีชื่อเสียงของแหล่งน้ำพุร้อน Minakami Onsen ตั้งอยู่ในหุบเขาทางตอนเหนือของจังหวัดกุนมะ น้ำพุร้อนทาคาระกาวะเป็นออนเซนธรรมชาติที่อยู่กลางแจ้งรายล้อมไปด้วยวิวทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงาม และยังมีออนเซนให้เลือกแช่ได้หลายบ่อด้วยค่ะ

Leave a Reply