Tag

วัด ศาลเจ้า Archives -

วัด ศาลเจ้า ปราสาทเที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง

เจ้าแม่กวนอิมบนหน้าผา กาเกะคันนง(崖観音)

กาเกะคันนง(Gakekannon) หรือ เจ้าแม่กวนอิมบนหน้าผาภูเขาฟุนากาตะ ตั้งอยู่ในเขตวัดไดฟุคุจิ จังหวัดชิบะ ซึ่งเป็นวัดนิกายชินงอน ลัทธิชูจิซันนั่นเอง กาเกะคันนง หมายถึง เจ้าแม่กวนอิมบนหน้าผา เนื่องจากตั้งสูงตระหง่านอยู่ตรงกลางบนหน้าผา ทำให้ดูเหมือนตัวอุโบสถลอยอยู่ที่หน้าผา จึงเป็นที่มาของชื่อ กาเกะคันนง นั่นเอง…
admin
August 26, 2021