Tag

ชิงะ Archives -

ธรรมชาติพิพิธภัณฑ์เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง

สวนสาธารณะโฮ (豊公園)

สวนสาธารณะโฮ ตั้งอยู่ที่ใจกลางเมืองนากาฮามะ จังหวัดชิงะ บนพื้นที่ขนาด 156,000 ตร.ม. ถือเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมโบราณสถานปราสาทนากาฮามะ ซึ่งเคยเป็นที่อยู่อาศัยของท่านโทโยโตมิ ฮิเดโยชิ (เป็นเจ้าเมืองที่มีบทบาทสำคัญในการรวบรวมแคว้นต่างๆของญี่ปุ่นให้เป็นหนึ่งเดียวกันในยุคเซ็งโงกุ) เป็นสวนสาธารณะที่ล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีดอกไม้ชนิดต่างๆที่เบ่งบานสลับสับเปลี่ยนไปตามฤดูกาลตลอดทั้งปี ไม่ว่าจะเป็นดอกซากุระ ดอกบ๊วย ดอกวิสทีเรีย…
admin
March 26, 2021
วัด ศาลเจ้า ปราสาทเที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง

เที่ยวเมืองโอตสึต้องมาเที่ยว วัดมิอิเดอร่า วัด 3 บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์

เป็นวัดที่เก่าแก่ตั้งอยู่ที่จังหวัดชิกะ สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ 672 มีประวัติที่ยาวนานกว่า 1300ปี
admin
March 3, 2016
วัด ศาลเจ้า ปราสาทเที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง

วัดเอนเรียคุจิ จังหวัดชิกะ รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม

วัดแห่งนี้เป็นวัดที่สำคัญแห่งหนึ่งในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น เพราะถือเป็นแหล่งกำเนิดพุทธศาสนาและเป็นแดนศักดิ์สิทธิ์มาแต่ครั้งโบราณ
admin
March 3, 2016