พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำซันไชน์ ตั้งอยู่ที่ชั้น10ของตึกซันไชน์ซิตี้ค่ะ ซึ่งอยู่ย่านIkebukoro พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้มีการปรับปรุงให้เป็นสไตล์ “sky oasis” ใน ปี 2011 ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่มีขนาดใหญ่ที่หนึ่งค่ะ นักท่องเที่ยวสามารถชมนกเพนกวิน สิงโตทะเล และสัตว์ทะเลอื่นๆอีกมากมายได้ที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้

Leave a Reply