ทัวร์เทศกาลเที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง

เทศกาลปีนภูเขาไฟฟูจิ ฤดูร้อนในญี่ปุ่น

By July 24, 2023 No Comments

แนะนำการท่องเที่ยวช่วงฤดูร้อนในญี่ปุ่น

เทศกาลปีนภูเขาไฟฟูจิ

จัดช่วง ต้นเดือนกรกฎาคม – ช่วงเดือนกันยายนของทุกปี

ภูเขาไฟฟูจิ เป็นสัญลักษณ์ประเทศญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในมรดกโลกและมรดกทางวัฒนธรรม มีความงดงามและมีความสูงอยู่ที่ 3,776 เมตร สูงที่สุดในญี่ปุ่น ช่วงหน้าร้อนในประเทศญี่ปุ่นนั้นไม่มีหิมะปกคลุมบนภูเขาไฟฟูจิ จึงจัดให้มีเทศกาลที่ให้นักท่องเที่ยวหรือคนญี่ปุ่นเองได้ปีนพิชิตยอดเขา

 

🥾  การปีนภูเขาไฟฟูจิ

การปีนภูเขาไฟฟูจินั้นใช้เวลา 1-3 วัน ตามเส้นทางในการไปถึงยอดภูเขาไฟฟูจินั้นมีหลากหลายเส้นทาง

แต่ละเส้นทางนั้นมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย ทั้งที่พัก ร้านอาหาร และกิจกรรมอื่นๆที่จัดเตรียมไว้ ทำให้การปีนภูเขาไฟฟูจินั้นเพลิดเพลิน ที่สำคัญไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในการปีนเขาแค่เตรียมสุขภาพแรงกายให้พร้อมและแข็งแรง ผู้ที่เริ่มต้นปีนเขาสามารถเข้าร่วมได้

หากท่านใดสนใจ ทาง Japan555 มีทัวร์ปีนฟูเขาไฟฟูจิ

เลือกได้หลายออฟชั่นและเส้นทางการเดินทางพร้อมเจ้าหน้าที่ที่ความเชี่ยวชาญมีใบรับรองและใบอนุญาต คอยดูแลตลอดทริป

จุดเด่นของทริป 

  • พิชิตยอดเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น ( ได้ใบรับรองเมื่อถึงยอดเขา หากเดินทางพร้อมไกด์ )
  • ชมแสงอาทิตย์แรกที่ระดับความสูง 3,200 เมตรขึ้นไป
  • แวะแช่ออนเซ็นธรรมชาติก่อนกลับ
  • ออฟชั่นเสริมชมวิวรอบปล่องภูเขาไฟฟูจิ 
ออกเดินทางโดยบัส ไปกลับจากโตเกียวและเมืองใกล้เคียง
อีกทั้งมีบริการให้เช่าอุปกรณ์ปีนเขาอย่างครบครัน

รายละเอียดเพิ่มเติม  Click

Leave a Reply