ศาลเจ้าซุมิโยชิไทชะ (Sumiyoshi Taisha) เป็นหนึ่งในศาลเจ้าชินโตที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่นโดยมีทั้งหมด 2300ศาลทั่วญี่ปุ่น แต่ศาลเจ้าซุมิโยชิไทชะที่จังหวัดโอซาก้านี้เป็นศูนย์กลางของทั้งหมด โดยถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 3 หรือเมื่อ 1800ปีที่แล้ว ปัจจุบันในแต่ละปีมีผู้ศรัทธาแวะเวียนมาสักการะกว่า 2ล้านคนต่อปี ถือว่าเป็นศาลเจ้าที่ได้รับความนิยมสูงสุดของจังหวัดโอซาก้าเลยค่ะ

Leave a Reply