ช็อปปิ้ง

Shinsekai and Tsutenkaku Tower

By March 12, 2016 No Comments

ชินเซไกคือย่านการค้าโบราณที่ก่อตั้งเมื่อปี1912หรือกว่าร้อยปีมาแล้ว โดยมีคอนเซปต์ดั้งเดิมว่า ครึ่งเหนือออกแบบให้เหมือนปารีส และครึ่งใต้เป็นนิวยอร์ก เรียกได้ว่าเป็นการตีความย่านการค้าสไตล์ตะวันตกโดยคนญี่ปุ่นครับ บวกกับอายุที่ยาวนานเกินร้อยปีและการซ่อมแซมหลายครั้ง ทำให้ออกมาเป็นย่านการค้าที่มีจุดเด่นแปลกๆมากมาย มีสเน่ห์ไม่เหมือนย่านการค้าอื่นๆเลยครับ
ย่านชินเซไกมีแลนด์มาร์กสำคัญคือ หอคอยซือเทนคาคุสูง103เมตร ซึ่งแต่เดิมสร้างขึ้นในปี1912โดยเลียนแบบหอไอเฟล ตามคอนเซปต์ย่านการค้าที่เลียนแบบปารีสมานั่นเองครับ แต่หอในปัจจุบันถูกสร้างขึ้นหลังไฟไหม้ใหญ่ในปี1943 ด้วยดีไซน์ใหม่ที่ไม่ยึดติดกับหอไอเฟล โดยสถาปนิกชาวญี่ปุ่นผู้ออกแบบโตเกียวทาวเวอร์ครับ สามารถขึ้นไปใช้เป็นจุดชมวิวได้ครับ

Leave a Reply