ธรรมชาติ

Shosenkyo Gorge

By February 3, 2016 No Comments

หุบเขาโชเซนเคียว คือหุบเขาที่ตั้งอยู่บริเวณตอนเหนือของอำเภอโคฟุ จังหวัดยามานาชิ เป็นหนึ่งในหุบเขาที่มีความสวยงามของประเทศญี่ปุ่น หุบเขาแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติจิจิบุทามะคาอิ ที่ครอบคลุมพื้นที่ป่า ภูเขา หุบเขาและเมืองชนบท รวมกว่า 1250 ตารางกิโลเมตร เลยหุบเขาโชเซนเคียวขึ้นไปจะมีน้ำตก Sengataki ที่มีความสูง 30เมตร ให้ชมด้วยค่ะ

Leave a Reply