ปราสาทชิโระอิชิ ตั้งอยู่ที่เมืองชิโระอิชิ ทางใต้ของจังหวัดมิยางิ สร้างขึ้นเมื่อในสมัยเอโดะ แต่ถูกทำลายลงเมื่อปี ค.ศ 1874และได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่อีกครั้งในปี ค.ศ 1995 โดยสร้างให้เป็นอาคารที่มี 3ชั้น มีความสูง16.7เมตร ภายในเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมและสามารถชมวิวทิวทัศน์รอบๆได้จากชั้นบนสุดของตัวปราสาทค่ะ นอกจากนี้ที่ปราสาทชิโระอิชิยังเป็นจุดชมวิวซากุระที่ขึ้นชื่อของเมืองด้วยค่ะ

Leave a Reply