ธรรมชาติ

Shirahige Falls

By January 25, 2016 No Comments

น้ำตกชิระฮิเงะ เป็น 1ใน 5 ของน้ำตกที่สวยที่สุดบนเกาะฮอกไกโด มีความสูง 30เมตร กว้าง 40เมตร น้ำตกแห่งนี้มีความพิเศษตรงที่น้ำที่ไหลตกลงมานั้นไหลออกมาจากรอยแตกของหน้าผาและจะไหลลงสู่แม่น้ำบิเอะ ความโดดเด่นของน้ำตกแห่งนี้คือน้ำที่ไหลออกมานั้นมีสีฟ้าอมเขียวซึ่งเกิดจากแร่โคบอลต์นั่นเองค่ะ

Leave a Reply